A pénzügyi bevételek online könyvelése

A stábunk által megkérdezett tatabányai könyvelő szerint a pénzügyi műveletekkel a vállalkozások általában csak a pénzeszközeik változása révén szembesülnek, pedig ezek részei az éves eredménynek is: könyvelő Tatabánya. A törvény lehetőséget nyújt arra, hogy a könyvelő forgalmiköltség-eljárással, vagy összköltségeljárással készítsen eredménykimutatást. A pénzügyi bevételek mindkettőben egy külön csoportot alkotnak. A csoport pedig a következő összetevőkből, tételekből áll össze:

  • Kapott (járó) osztalék és részesedés
  • Például a Tatabánya székhellyel működő vállalkozás egyben tulajdonosa vagy résztulajdonosa is egy Tata területén működő másik Kft-nek. Ha a tatai cég eredményes volt, akkor a tulajdonosoknak év végén osztalékot fizet, amit az online könyvelés rögzít.

  • Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
  • Az előző lehetőségnél maradva, ha a tatabányai vállalkozás megválik a fenti érdekeltségétől (Tata), és többet kap érte, mint amennyibe az került, akkor részesedésből származó árfolyamnyeresége keletkezik, amit az online könyvelés rögzít.

  • Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
  • A könyvelő itt a címben szereplő összes tételt figyelembe veszi: tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, hosszú lejáratra adott kölcsönök, lekötött bankbetétek kamatait.

  • Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
  • Ide kerül az online könyvelésben minden más kamat, ami a forgóeszközökhöz, illetve más rövid távú hitelviszonyhoz kapcsolódik.

    Back To Top